Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci, to rządowe wsparcie rodzin  w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego.

  • Dla kogo świadczenie dobry start?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, od 2019 r. świadczenie przysługuje również uczniom szkół dla dorosłych i policealnych.
Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej. 

  • Jak dostać świadczenie?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka(czyli osoba, która sprawuje faktyczna opike nad dzieckiem  i wystąpiła do sądu o adopcję tego dziecka), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  • Wnioski online już teraz

Wnioski o świadczenie dobry start od 1 lipca można składać drogą elektroniczną przez ministerialny portal www.empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną lub portal usług elektronicznych ZUS.

  • Papierowe wnioski od 1 sierpnia

Przyjmowanie wniosków papierowych rozpocznie się 1 sierpnia. Miejscem składania i realizacji wniosków będą te  same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. W przypadku rodzin zastępczych wnioski będą składane do powiatowych centrów pomocy rodzinie. 

  • Kiedy otrzymam wsparcie?

Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej trafi do niej świadczenie dobry start. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września.

  • Więcej pieniędzy w domowym budżecie

Rodziny otrzymają nową formę wsparcia bez względu na dochód. Warto podkreślić, świadczenie z programu „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Co więcej, nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

  • „Dobry Start” w  liczbach

Wsparcie z programu „Dobry Start” trafia do 4,5mln dzieci. Od początku programu na jego realizację programu rząd przeznaczył z budżetu państwa ok. 4,26 mld zł.

  • Łatwa procedura

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia dobry start zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – są one wydawane i doręczane jedynie w przypadku odmowy przyznania wsparcia, a także w sprawach ustalenia nienależnie pobranego świadczenia.

  • Nie przegap terminu!

Uwaga! Jeśli chcesz otrzymać wsparcie, wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada.  W przeciwnym razie prawo do świadczenia dobry start przepadnie.

Lista banków uczestniczących w programie:
⦁    Alior Bank S.A. 
⦁    PKO Bank Polski S.A./Inteligo 
⦁    Bank Pocztowy S.A. 
⦁    Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 
⦁    BNP Paribas Bank Polska S.A. 
⦁    Credit Agricole Bank Polska S.A. 
⦁    Getin Noble Bank S.A. 
⦁    ING Bank Śląski S.A. 
⦁    mBank S.A. 
⦁    Bank Millennium S.A. 
⦁    Nest Bank S.A. 
⦁    Bank Pekao S.A. 
⦁    SGB-Bank S.A. 


Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej