Od 9 czerwca 2021 r. wyświetlanie Karty Dużej Rodziny możliwe jest w aplikacji mObywatel.

Dotychczasowa aplikacja mKDR została zamknięta z końcem czerwca 2021 r. Osoby, którym przyznano prawo do KDR i posiadające ważny polski dowód osobisty w przypadku dorosłej osoby oraz posiadające mLegitymację szkolną w przypadku dziecka mogą od 9 czerwca 2021 r wyświetlać KDR w bezpłatnej aplikacji mObywatel.

Aplikację można pobrać z Google Play lub App Store. Rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać w niej również Karty pozostałych członków rodziny. Aplikacja mObywatel pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Członkowie rodzin wielodzietnych niezmiennie mogą korzystać z tradycyjnych (plastikowych) KDR. Zachęcamy do pobrania aplikacji mObywatel.

Szczegółowe informacje na temat KDR w aplikacji mObywatel znajdują się:

https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr

Więcej informacji można uzyskać w:

Urząd Gminy Lelkowo

Referat Spraw Społecznych 55 244 82 87