loga

Gmina Lelkowo  otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2023, na realizację krajowych wycieczek szkolnych o charakterze edukacyjnym.

Kwota otrzymanego dofinansowania: 34.730,40zł.

Kwota wkładu własnego: 8.682,60zł.
Całkowita wartość zadania:   43.413,00zł.

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” jest uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności:

Objęte przedsięwzięciem zostały:

  1. Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lelkowie: kwota dofinansowania to 21.912,00zł., wkład własny 5.478,00zł. Całkowity koszt wycieczek 27.390,00zł.  W ramach dofinansowania zorganizowane zostaną 4 wycieczki szkolne: 3 wycieczki jednodniowe i 1 wycieczka dwudniowa.  Uczniowie zwiedzą takie miejsca jak: Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Pole Bitwy na Westerplatte, Centrum Nauki Experyment, Gdynia – historyczny układ urbanistyczny,  Kanał Elbląski, Frombork – zespół katedralny, Obserwatorium Astronomiczne w Olsztynie, Muzeum Przyrody w Olsztynie, Ruiny Zamku Kapitału Warmińskiej i Muzeum  Misyjno-Etnograficzne Księży Werbistów Pieniężno, Zagroda Edukacyjna Ziołowy Dzbanek Sąpy.  
  2. Szkoła Podstawowa w Zagajach: kwota dofinansowania to 818,40zł., wkład własny 3.204,60zł. Całkowity koszt wycieczek 16.023,00zł.  W ramach dofinansowania zorganizowane zostaną 2 wycieczki szkolne: 1 wycieczka jednodniowa i 1 wycieczka dwudniowa.  Uczniowie zwiedzą takie miejsca jak: Centrum Nauki Experyment, Kościół NMP w Gdańsku ( Bazylika mariacka), Park Pamięci Narodowej Toruń, Stare i Nowe  Miasto Toruń, Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium” Toruń, Muzeum Toruńskiego Piernika.

plakat Poznaj Polskę 2023 Lelkowo