Rodzaj świadczenia:

  • świadczenie pielęgnacyjne
  • specjalny zasilek opiekuńczy
  • zasiłek dla opiekunów

 

Rodzaj świadczenia
Dla kogo (w skrócie) Kwota świadczenia Od kiedy Kryterium dochodowe

Świadczenie pielęgnacyjne

Rodzice dzieci z niepełnosprawnością 

800 zł


1200 zł


1300 zł

od 1 maja 2014r.


od 1 stycznia 2015r.


od 1 stycznia 2016r.

Bez kryterium dochodowego

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością

520 zł od 1 lipca 2013r.

623 zł

Zasiłek dla opiekunów Opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnością, którzy z dniem 1 lipca 2013 r. stracili świadczenie pielęgnacyjne 520 zł od maja 2014 r. Bez kryterium dochodowego