Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż realizacją zadań, z zakresu świadczenia wychowawczego – "Rodzina 500+", będzie zajmował się Referat Spraw Społecznych.
Wnioski o świadczenie wychowawcze będą wdawane i przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016r.
Wnioski można składać w formie papierowej lub przez internet, wykorzystując:

  • bankowość elektroniczną

  • platformę usług elektronicznych ZUS

  • portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia

  • ePUAP  elektroniczną platformę usług administracji publicznej

Jeśli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r., to świadczenia wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 kwietnia 2016r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - tj. po 1 lipca 2016 r., prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

"Rodzina 500 plus”, to program, w ramach którego rodzice będą otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.Rodziny, w których dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę lub 1200 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymają je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Kwota 500zł. to kwota netto, zwolniona z podatku dochodowego i nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 lat. Jeśli w rodzinie jest kilkoro dzieci, ale tylko jedno ma poniżej 18 lat, świadczenie zależne będzie od dochodu, czyli rodzina taka będzie traktowana jak rodzina z jednym dzieckiem.

Więcej informacji dotyczących programu można uzyskać bezpośrednio w: Referacie Spraw Społecznych lub pod. Nr tel. 55 244 82 87, od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-15.30.

Wójt Gminy Lelkowo

Stanisław Popiel