Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2016 roku i spełniają określone w ogłoszeniu kryteria.

 stypendia pomostowe0001

 

załączniki:

1. REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów