Wójt Gminy Lelkowo, informuje, iż wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 rozpocznie się od dnia 1 września 2016r.

Informuję również, iż:

  1. w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek, wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń, oraz wypłata świadczeń rodzinnych przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada,

  2. w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie, od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie uprawnień do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Więcej informacji, na temat przyjmowania i wydawania wniosków można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Lelkowo – w Referacie Spraw Społecznych, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30, lub. pod nr tel: (0-55)244 82 87

Wójt Gminy Lelkowo

Stanisław Popiel