Gmina Lelkowo otrzymała kwotę alokacji 49 400 EURO tj. 179 766 PLN do wykorzystania na realizację usług PIS w latach 2008-2009.

W roku 2008 i 2009 ogłoszono konkursy i zawarto umowy (porozumienia) na realizację usług PIS o wartości 177 265,76 PLN, zrealizowano usługi o wartości 177 208,96 PLN co stanowi 98,6 % ogólnej kwoty alokacji.