Gmina Lelkowo otrzymała kwotę alokacji 49 400 EURO tj. 179 766 PLN do wykorzystania na realizację usług PIS w latach 2008-2009.

W roku 2008 i 2009 ogłoszono konkursy i zawarto umowy (porozumienia) na realizację usług PIS o wartości 177 265,76 PLN, zrealizowano usługi o wartości 177 208,96 PLN co stanowi 98,6 % ogólnej kwoty alokacji.

Zrealizowano nestępujące usługi Programu Integracji Społecznej:

 1. ,,Festyn rodzinny – bawmy się”w Zagajach w dniu 5 lipiec 2008 r. , Usługodawca Gminne Centrum Kultury w Lelkowie,
 2. „Piknik rodzinny – lato 2008” w Wyszkowie w dniu 19 lipiec 2008r.Realizator Gminne Centrum Kultury w Lelkowie i Rada Sołecka w Wyszkowie.
 3. „Dożynki Gminne” w Lelkowie w dniu 6 wrzesień 2008r.Realizator Gminne Centrum Kultury w Lelkowie z udziałem Koła Kobiet „Warmianka” oraz Sołectwami.
 4. „Święto Pieczonego Ziemniaka” w Dębowcu w dniu 5 październik 2008r. Realizator Gminne Centrum Kultury w Lelkowie z udziałem Rady Sołeckiej w Dębowcu.
 5. Zajęcia muzyczne – nauka gry na instrumentach w Lelkowie. Okres realizacji od lipca 2008 do czerwca 2009r. w Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie.
 6. Zajęcia pozalekcyjne – koła zainteresowań sportowo-rekreacyjne w Lelkowie, realizacja od 1 września 2008 do 30 czerwca 2009 r.Usługodawca Zespół Szkół w Lelkowie
 7. Zajęcia pozalekcyjne – sport alternatywna formą wypoczynku w Zagajach realizacja od 1 października 2008 do 31 maja 2009r,Usługodawca Szkoła Podstawowa w Zagajach.
 8. Wyjazdy grupowe do kina lub teatru dla osób starszych– Usługa zrealizowana przez Gminne Centrum Kultury w Lelkowie w dniach 3.08.2008 i 23-24.10.2008 r.
 9. Spotkania opłatkowe w Lelkowie i Zagajach zrealizowane w dniu 18 i 20 grudzień 2008r. przez Gminne Centrum Kultury w Lelkowie przy współpracy Koła Kobiet „Warmianka” i Rady Sołeckiej w Zagajach.
 10. Usługi opiekuńcze dla osób starszych realizowane od 1 wrzesień 2008 do 30 września 2009 r. Realizator usługi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie
 11. Usługa szkoleniowa – szkolenie opiekunek – zrealizowana w czerwcu i lipcu 2008 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie.
 12. Festyn Gminny „uśmiech lata” w Zagajach zrealizowana w dniu 4 lipiec 2009r. przez Gminne Centrum Kultury w Lelkowie przy współudziale Rady Sołeckiej.
 13. Piknik Rodzinny „wesołe lato” w Wyszkowie, Usługa zrealizowana 18lipca 2009 r. przez Gminne Centrum Kultury w Lelkowie przy współudziale Rady Sołeckiej.
 14. Wyjazd integracyjno-krajoznawczy do Lichenia w dniach 26-27 czerwiec 2009r. Usługa zrealizowana przez Gminne Centrum Kultury w Lelkowie.
 15. Dożynki Gminne w Lelkowie – 5 wrzesień 2009 r. realizator Gminne Centrum Kultury w Lelkowie, współudział Rad Sołeckich, Ochotniczej Straży Pożarnej i Koła Kobiet „Warmianka”.