ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZEMOCY W RODZINIE

W dniu 28.01.2016r. Wójt Gminy Lelkowo Zarządzeniem Nr 3/2016 powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w skład którego wchodzą następujące osoby:

  1. Joanna Bujko – przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

  2. Paweł Kutryb – dzielnicowy Posterunku Policji w Pieniężnie,

  3. Beata Pytel – starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lelkowie,

  4. Sebastian Radziwiłłowicz – Sądowy kurator zawodowy – kurator specjalista,

  5. Dorota Rymkiewicz – inspektor ds. polityki społecznej Urzędu Gminy Lelkowo,

  6. Joanna Trzebińska – pedagog Zespołu Szkół w Lelkowie,

  7. Anna Witlińska – pedagog Szkoły Podstawowej w Zagajach,

  8. Anna Tymczyna - pielęgniarka Indywidualnej Praktyki Pielęgniarskiej w Lelkowie.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, gromadzenie informacji o sytuacji rodzin wymagających pomocy, kierowanie do odpowiednich jednostek opinii zespołu, w celu zastosowania wobec potrzebującej rodziny możliwie najkorzystniejszych form pomocy, monitorowanie działań zaleconych w opinii, a podejmowanych przez poszczególne jednostki wobec rodzin potrzebujących pomocy.

UWAGA !!!
PRZEMOC W RODZINIE

 

POMOC

TELEFON ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
od poniedziałku do piątku w godz. 7. 30 – 15. 30


55 244 81 84
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelkowie

55 244 82 87
Referat Spraw Społecznych Urzędu Gminy w Lelkowie

                801 12 00 02 (całodobowo)
„Niebieska Linia” ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy

997
Policja

 

Do pobrania