Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa (bóbr, wilk, żubr oraz ryś). Wymagania formalne dotyczące wniosku.

http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa

Wnioski o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez niektóre gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową, za które odpowiada Skarb Państwa należy zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu szkody, w postaci papierowej albo elektronicznej, w szczególności przez elektroniczną skrzynkę podawczą.

W przypadku szkody wyrządzonej w odniesieniu do zwierząt, w pasiece albo w budowli stawów rybnych w gospodarstwie rybackim, jeżeli szkoda w tej budowli spowodowała albo może spowodować ubytek ryb, zgłoszenia szkody można dokonać również przez złożenie wniosku telefonicznie. Numer telefonu do zgłoszeń 89 537 21 24.