ODPADY WIELKOGABARYTOWE pozostaw przy punktach  z selektywną zbiórką odpadów / pojemniki kolorowe "gniazda" w swoich miejscowościach najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru.

 zbiórka odpadów2020