?Wójt Gminy Lelkowo przypomina, iż zbiórka ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH odbędzie się20 sierpnia 2021r. (piątek)?
? ODPADY NALEŻY WYSTAWIĆ w wyznaczonym punkcie tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 6:00 w dniu wywozu.

 wielk gab