Informujemy, że 17 MAJA na terenie gminy Lelkowo odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady wielkogabarytowe NALEŻY WYSTAWIĆ wyznaczonym punkcie PRZEZ SOŁTYSA 24 godziny przed ODBIOREM tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej do godziny 6:00 w dniu odbioru.
Każdy dodatkowy punkt odbioru wystawca odpadów powinien ustalić z Urzędem Gminy w Lelkowie telefonicznie 552448128 ( 7.30 - 15.30 ) do13 maja godziny 15.30. W przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane.
Odpady wielkogabarytowe są to m.in.: stare meble (także rozłożone na części) oraz wyroby tapicerskie (np. fotele, wersalki, pufy), materace, zabawki dużych rozmiarów.
WAŻNE ! WAŻNE ! WAŻNE !
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się: sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego (np.: starych pralek, lodówek)- te odpady przyjmuje Sołectwo ZAGAJE i OSP ZAGAJE w ramach konkursu kontakt z SOŁTYSEM druhnom Beatą Pleczkowską.
Materiałów i odpadów budowlanych, remontowych, wanien, umywalek, grzejników, muszli toaletowych, ram okiennych, drzwi, niesprasowanych dużych kartonów, opon samochodowych.
Ponadto w Braniewie przy ul. Morskiej 55 (teren Przedsiębiorstwa EMPEGIEKA Sp. z o.o.) funkcjonuje punkt, do którego Mieszkańcy Gminy Lelkowo mogą dostarczać bezpłatnie odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Warunkiem jest wypełnienie stosownego oświadczenia.
Punkt czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku: 8:00 do 17:00 oraz w soboty: 10:00 do 13:00.
Wszelkie informacje w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lelkowie telefonicznie 552448128 ( 7.30 - 15.30 ).
ODBIORCA PGN ORNETA SP Z O. O.
279648733 5489237344442813 8696545115286012492 n