18 maja na terenie gminy Lelkowo odbędzie się dodatkowy odbiór odpadów wielkogabarytowych.
WAŻNE ! WAŻNE ! WAŻNE !
Każdy punkt odbioru wystawca odpadów powinien ustalić z Urzędem Gminy w Lelkowie telefonicznie 552448128 do dnia 17 maja godziny 12:00 w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane.
Odpady wielkogabarytowe NALEŻY WYSTAWIĆ w ustalonych punktach bezpośrednio po zgłoszeniu tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych.