Członkowie Koła ZUP w Lelkowie, s. Julia i parafianie greckokatolickiej Parafii Św. Jerzego zorganizowali spotkanie poświęcone upamiętnieniu 70. rocznicy akcji „Wisła”.

7 maja po mszy odpustowej w cerkwi, w sali Gminnego Centrum Kultury licznie zgromadzili się mieszkańcy naszej gminy i okolicznych miejscowości. Uszanowali oni datę tragicznej operacji, która dotknęła Ukraińców, Łemków, a także wielu Polaków mieszkających na południowo-wschodnim pograniczu powojennej Polski. Przymusowe wysiedlenia na tzw. Ziemie Odzyskane były kosztem cierpienia tysięcy ludzi i zagłady ich kultury.

W części artystycznej programu, pod kierunkiem nauczycielki religii i j. ukraińskiego s. Julii, uczniowie Zespołu Szkół przedstawili montaż słowno-muzyczny nawiązujący do ciężkiej sytuacji przesiedleńców na obcym dla nich terenie, oderwanych od swojej kultury, tradycji i wyznania w swoim obrządku. Wystąpili: Natalia Omelan; Ela, Kasia, Ania Horak; Natalia Koziej; Klaudia Gałan; Piotr Krupa; Mateusz Kolasa. Pod kierunkiem instruktora muzycznego Michajła Semotiuka wystąpił zespół „Lelkiwśki Wesełuszky” w składzie: Ola i Natalia Frankowskie, Julia i Martyna Gnes, Milena Pusz, Martyna Werbowska oraz Ulana Puszkar (SP Zagaje). Dziewczynki zaśpiewały pieśni: Niczka buła temna, U horach Karpatach, Rosty, rosty czeremszyno, Czujesz brate mij. Na tę okazję również pani Anna Łohin z paniami z chóru cerkiewnego przygotowała tematyczne wiersze autorki z Werchraty i piosenki: Proszczaj kraju, seło ridne; Wse tak skoro promynuło; Ja pryjichał w seło ridne; Wyrostesz ty synu; Synia chustka.

Zebrani wysłuchali referat Przewodniczącego Koła ZUP w Lelkowie pana Andrzeja Orzechowskiego, ukazujący powojenną sytuację społeczno-polityczną i losy ukraińskiej ludności. Następnie głos zabrali i swoimi refleksjami na powyższy temat podzielili się ks. mitrat Jan Łajkosz i Wójt Gminy pan Stanisław Popiel.

Na zakończenie osoby wysiedlone ze swoich rodzinnych ziem obdarowano kwiatami i przekazano również dla nieobecnych. Jak zawsze o słodki poczęstunek zadbała pani Nadzieja Kolasa z parafiankami. Wszystkim na długo w pamięci pozostanie to wzruszające spotkanie.

Irena Sołoducha