W Wyszkowie odbył się XII Piknik Rodzinny pod hasłem „Spotkania Rodzinne”.

Patronat nad imprezą sprawował wójt gminy Lelkowo Stanisław Popiel. W Pikniku Rodzinnym uczestniczyli: ks. proboszcz Artur Miziej, radny Rady Powiatu Braniewskiego Mirosław Kudliński, wiceprzewodniczący Rady Gminy w Lelkowie Tadeusz Kamiński, radni z Wyszkowa Irena Werbowa i Janusz Laszuk, dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie Joanna Bujko, sołtys Bieńkowa Roman Kich, przedstawiciel Sołectwa Piotrowiec Wioleta Mochniej, Renata Mamińska Koło Gospodyń Wiejskich z Posad, zespoły Tęcza Warmii i Wrzos z Braniewa i zespół Fantazja z Wyszkowa oraz licznie przybyli mieszkańcy Wyszkowa i sąsiednich miejscowości.

Podczas imprezy były konkursy z nagrodami, nie zabrakło grochówki, kiełbasek z grilla i ogniska oraz wyszkowskich pierogów przygotowanych przez Panie z Sołectwa. Najmłodsi bawili się na zjeżdżalni.
Zabawa przy muzyce młodzieżowo-dyskotekowej, jak i ludowej, trwała do późnych godzin wieczornych.

 

Organizatorzy:
sołtys Mirosław Kudliński, radni Irena Werbowa, Janusz Laszuk, Rada Sołecka, Małgorzata Stempowska, Andrzej Werbowy.

Współorganizatorzy:
dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie Joanna Bujko, Świetlica w Wyszkowie — Teresa Kudlińska, Filia Biblioteki w Wyszkowie — Kamila Milewska.