23 września 2018r. w Lelkowie odbyły się dożynki gminne. Święto plonów obchodzili wszyscy mieszkańcy naszej gminy a szczególnie rolnicy. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w kościele p.w. NMP Królowej Polski w Lelkowie koncelebrowaną przez ks. Piotra Piaseckiego – proboszcza parafii z udziałem księży: ks. mitrata Jana Łajkosza – proboszcza parafii greckokatolickiej w Lelkowie oraz ks. Artura Mizieja z parafii Zagaje. Po mszy, w towarzystwie orkiestry dętej, nastąpił przemarsz korowodu dożynkowego na miejsce imprezy, gdzie nastąpiło poświęcenie chleba i wieńców dożynkowych, po czym Starostowie: Zofia Tarasewicz i Bogdan Omelan przekazali bochen chleba Wójtowi Gminy Lelkowo Panu Stanisławowi Popiel, który przywitał wszystkich przybyłych i dokonał otwarcia imprezy.

Po obrzędzie dzielenia chlebem przyszła kolej na część artystyczną, podczas której na scenie zaprezentowały się lokalne zespoły dziecięce i młodzieżowe: Rockowe Księżniczki, Super Stars, Fantazja i Lelkiwski Wesołuszki. Odbył się koncert zespołu THE UKRAINIAN FOLK a gwiazdą tegorocznej imprezy był zespół disco dance PIĘKNI i MŁODZI, który swoimi przebojami zgromadził przed sceną liczną widownię. W przerwie między koncertami były animacje, konkursy interaktywne i rekreacyjne dla uczestników przeprowadzone przez Sportową Inicjatywę Warmia z Braniewa. Impreza zakończyła się zabawą pod gwiazdami.

Zgodnie z tradycją, jednym z głównych punktów programu był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, w którym wzięło udział 5 sołectw. Komisja spośród pięknie wykonanych wieńców szczególnie wyróżniła pracę sołectwa Wilknity. Pozostałe sołectwa: Kwiatkowo, Wyszkowo, Lelkowo i Głębock również zostały nagrodzone.
Na dożynkach nie zabrakło atrakcji dla dzieci: dmuchana zjeżdżalnia, bungee, malowanie buziek i konkursy umilały czas najmłodszym uczestnikom. Były też stragany, stoiska gastronomiczne, stoiska promocyjne oraz prezentacje rękodzieł.

Patronat nad uroczystością dożynkową objął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pan Gustaw Marek Brzezin.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, a byli to.:

PKS Elbląg, Braniewsko - Pasłęcki Bank Spółdzielczy, Michał Domański ARGUS sp.zo.o. , Roman Gałan – Gospodarstwo Rolne Krzekoty, Jerzy Wieliczko – Gospodarstwo Rolne Zagaje, GRINDAL BLOODWORTH GROVES Spółka z o.o Wyszkowo, Władysław Raubo – Gospodarstwo Rolne Tolkowiec, Jan Lesik – Sklep Wielobranżowy Lelkowo, Piotr Poźniak - Sklep Spożywczo - Przemysłowy "Viktoria" , Usługi Stolarskie HOLZ-PAW Katarzyna i Paweł Piskorz, Mieczysław Stec, Tadeusz Kamiński, Irena Werbowa, Władysław Klisz, Mirosław Kudliński, Włodzimierz Babiak, Michał Klufas, Jan Pusz, Jan Kłębucki, Marian Skibiak, Iwona Kułdosz, Janusz Laszuk.

 Gminne Centrum Kultury w Lelkowie