Wójt Gminy Lelkowo serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców Gminy Lelkowo na DOŻYNKI GMINNE - 14 września 2019 r.

 DGLELKOWO