W minioną niedzielę tj. 26 kwietnia urodziny obchodziła obecnie najstarsza mieszkanka gminy Lelkowo - Pani Paraskiewia Jarmoła.

Z tej okazji Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski przekazał moc życzeń oraz wręczył okolicznościowy prezent.

Jubileusz 100 urodzin jest okazją niecodzienną i doniosłą.  Niewielu z nas ma możliwość obchodzenia setnych urodzin.

Sto lat, to czas, który dla większości z nas, zwłaszcza na początku życiowej drogi, wydaje się nie do osiągnięcia, to czas w którym zebrać można mnóstwo doświadczeń i mądrości, przeżyć wspaniałe chwile szczęścia i niezmierzonej radości. Dane było Pani przeżyć cały wiek, doświadczyć trudów z nim związanych. Tak długie życie jest skarbnicą doświadczeń dla kilku pokoleń a Pani sędziwy wiek jest naszym wspólnym drogocennym dziedzictwem.

page