Złote Gody

W grudniu 2014 r. trzy pary zostały odznaczone medalami prezydenta RP za długoletnie pożycie małżeńskie.

W Urzędzie Gminy w Lelkowie odbyła się uroczystość wręczenia Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla Państwa: Żyła Dymitr i Irena zam. Wyszkowo, Puszkar Wasyl i Paraskiewia zam. Bieńkowo, Romaniuk Czesław i Longina zam. Wyszkowo.

Wójt Gminy Stanisław Popiel powitał Szanownych Jubilatów i ich gości oraz złożył najserdeczniejsze życzenia z tej okazji. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy udekorował Jubilatów medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Sekretarz Gminy Agnieszka Zajączkowska wręczyła Jubilatom kwiaty i pamiątkowe dyplomy.