Obchody Narodowego Święta Niepodległości w Lelkowie w dniu 11 listopada rozpoczęły się mszą św. w intencji Ojczyzny, w kościele p.w. NMP w Lelkowie z udziałem pocztów sztandarowych: Ochotniczej Straży Pożarnej i Gimnazjum im. Orła Białego. Następnie uczestnicy obchodów udali się do Gminnego Centrum Kultury, gdzie odbyła się uroczysta akademia.

Po odśpiewaniu hymnu państwowego Wójt Gminy Lelkowo - Stanisław Popiel przywitał wszystkich zebranych i wygłosił przemówienie nawiązujące w swej treści do obchodzonego święta, po czym zebrani obejrzeli przygotowany na tę okoliczność program artystyczny w wykonaniu dzieci i młodzieży. Była to ciekawa i wzruszająca lekcja historii i patriotyzmu, podczas której nie zabrakło wierszy i pieśni patriotycznych.

W filii GCK w Wyszkowie rocznicę odzyskania niepodległości uczczono dnia 7 listopada. Mieszkańcy wzięli udział w uroczystej akademii. Na scenie z pięknymi wierszami i pieśniami patriotycznymi wystąpiły dzieci i młodzież z Wyszkowa.

Organizatorzy