W sobotę 14 maja 2016 r. zespół wokalny „Lelkiwśki Wesełuszky” wystąpił w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu na 50-tym Dziecięcym Festiwalu Kultury Ukraińskiej. Na dwudniowym jubileuszowym festiwalu prezentowały się zespoły dziecięce. Najmłodsi artyści śpiewali, grali na instrumentach, tańczyli, recytowali i przedstawiali krótkie formy teatralne. W tym roku wystąpiło ponad 500. dzieci z punktów nauczania języka ukraińskiego na Warmii, Mazurach i Pomorzu. Przyjechały również dzieci i młodzież z Warszawy, Przemyśla oraz Łemkowie z powiatu gorlickiego.

Obecnie w skład zespołu „Lelkiwśki Wesełuszky” wchodzą uczennice szkoły podstawowej: Karolina Bliźniuk, Julka Gnes, Natala Frankowska, Ulanka Puszkar, Milenka Pusz, Martynka Gnes i Martynka Werbowska. Pod kierunkiem instruktora muzycznego pana Michajła Semotiuka, dziewczynki pięknie zaśpiewały piosenki (Tam za lisom, Werbowaja doszeczka, Oj tam na hori, A kałyna), które publiczność nagrodziła burzliwymi brawami.

Uczniowie na zajęciach pozalekcyjnych rozwijają swoje muzyczne talenty. Reprezentują oraz promują naszą gminę poprzez branie aktywnego udziału w kulturalnym życiu, które prowadzi do integracji miejscowego środowiska. Od piętnastu lat Zespołem opiekują się państwo Irena i Jan Sołoduchowie.

Serdeczne podziękowania składamy panu Wójtowi Gminy Lelkowo, pani Dyrektor GCK oraz Dyrekcji Zespołu Szkół za wsparcie w działalności Zespołu.

Opiekunowie i „Lelkiwśki Wesełuszky” z Rodzicami