W dniu 30 września 2016 roku w Sołectwie Wyszkowo odbyła się uroczystość z okazji XV rocznicy powołania Sołectwa Wyszkowo.

W spotkaniu udział wzięli: Proboszcz Parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbe ksiądz Jakub Ilczuk, Kapłan Zgromadzenia Słowa Bożego ksiądz doktor Antoni Jucewicz, Starosta Braniewski Leszek Dziąg, Przewodniczący Rady Powiatu Braniewskiego Leszek Kłębucki, Wójt Gminy Lelkowo Stanisław Popiel, Przewodniczący Rady Gminy w Lelkowie Mieczysław Stec, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Braniewie nadkomisarz Krzysztof Petlarczyk, Członek Zarządu Powiatu Braniewskiego Władysław Hruszka, Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Lelkowie Tadeusz Kamiński, Radna Gminy Lelkowo Irena Werbowa, Radny Gminy Lelkowo Janusz Laszuk, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Lelkowie Joanna Bujko, Sołtys Sołectwa Wyszkowa pierwszej kadencji Barabara Panasiuk, Rada Sołecka Sołectwa i mieszkańcy Wyszkowa.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w Kaplicy św. Floriana celebrowaną w intencji wsi Wyszkowo i jej mieszkańców. Po nabożeństwie goście przeszli do świetlicy wiejskiej, na uroczystą akademię, podczas której w prezentacji multimedialnej przedstawiono działalność Sołectwa na przestrzeni 15 lat, w tym inwestycje podejmowane na rzecz Wyszkowa i jego mieszkańców. Ciekawym wątkiem prezentacji były fotografie przedstawiające życie codzienne lokalnej społeczności.

Sołtys Wyszkowa Mirosław Kudliński podziękował wszystkim gościom za wspólne działania. Szczególnie zaangażowanym w sprawy Sołectwa wręczył medale okolicznościowe oraz dyplomy. Kunsztu imprezie dodała wystawa pod nazwą „Wyszkowo w fotografii w latach 2001-2016”

Z okazji tak ważnego jubileuszu upieczono tort okolicznościowy, który na prośbę Sołtysa Wyszkowa Starosta Braniewski i Wójt Gminy Lelkowo wspólnie poczęstowali gości.

To jednak nie koniec uroczystości jubileuszowych. Kolejnym etapem obchodów będzie ognisko integracyjne, które odbędzie się w dniu 8 października o godz. 14 na boisku w Wyszkowie.

Zapraszamy serdecznie

 

 

Ognisko  integracyjne - 08.10.2016r.