Artykuły z kategorii

Wydarzenia i Kultura

Gminne obchody Święta Niepodległości za …

13-11-2023

Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym kraju, na stałe wpisane w kalendarz każdego patrioty. Jest wyrazem szacunku dla dokonań przodków walczących w obronie ojczyzny oraz źródłem...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

PUBLIKACJA pt. "eko WARMIŃSKO-MAZUR…

08-07-2022

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną województwa warmińsko-mazurskiego, albumu pt. "eko WARMIŃSKO-MAZURSKIE.PRZYSZŁOSĆ I ROZWÓJ" - Gmina Lelkowo strona 21

Więcej

PUNKT KONSULTACYJNY

Punkt Konsultacyjny działa przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Siedziba Punktu mieści się przy Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie.

Punkt Konsultacyjny oferuje poradnictwo w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przemocy domowej w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Celem pracy Punktu Konsultacyjnego jest:

► dostarczanie informacji o możliwościach podejmowania profesjonalnej terapii,

► motywowanie i kierowanie do leczenia,

► udzielanie wsparcia i pomocy psychospołecznej osobom po zakończeniu terapii odwykowej i ich rodzin,

► propagowanie zdrowego trybu życia.

 

Punkt konsultacyjny czynny jest :

w każdy wtorek w godz. 15:30 - 16:30

Telefon: 55 244-81-69

 

Dyżury pełnią:

 - Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

- Przedstawiciel Policji

- Pracownik socjalny

Porady dla mieszkańców

Gminy Lelkowo

udzielane są bezpłatnie.

 

 

Do podstawowych zadań Punktu Konsultacyjnego, należy:

 motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i osób współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach lecznictwa odwykowego, kierowanie do leczenia specjalistycznego

►  motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,

udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym (np. poprzez rozmowy podtrzymujące uruchomienie przy punkcie konsultacyjnym grupy wsparcia dla osób po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej),

 rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,

inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,

 gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.