Artykuły z kategorii

Wydarzenia i Kultura

Gminne obchody Święta Niepodległości za …

13-11-2023

Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt narodowych w naszym kraju, na stałe wpisane w kalendarz każdego patrioty. Jest wyrazem szacunku dla dokonań przodków walczących w obronie ojczyzny oraz źródłem...

Więcej

Turystyka i promocja regionu

PUBLIKACJA pt. "eko WARMIŃSKO-MAZUR…

08-07-2022

Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną województwa warmińsko-mazurskiego, albumu pt. "eko WARMIŃSKO-MAZURSKIE.PRZYSZŁOSĆ I ROZWÓJ" - Gmina Lelkowo strona 21

Więcej


GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

            Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa w oparciu  o przepis art. 4¹ ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2137 z póź. zm).

 Jednocześnie realizuje zadania wynikające z  Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, uchwalane corocznie uchwałą Rady Gminy w Lelkowie.

 Gminna Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została Zarządzeniem  nr  36/15 Wójta Gminy Lelkowo z dnia 6 października 2015r.