Ogłoszenie

 о naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy о działalności pożytku publicznego i о wolontariacie do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych  w 2023r.

            Wójt Gminy Lelkowo na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U z 2022, poz. 1327 z póź. zm.) oraz Programu Współpracy Gminy Lelkowo w 2023 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, о których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  ogłasza nabór na członków komisji konkursowej, która zostanie powołana w celu opiniowania ofert  w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2023r.

W załaczeniu informacje dotyczące naboru wniosków.

Materiały do pobrania: INFORMACJA

🏓Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Lelkowie zaprasza tenisistki i tenisistów na Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Kobiet i Mężczyzn o Puchar Starosty Braniewskiego i Wójta Gminy Lelkowo.🥇🏆🥇🏆
🏓Turniej odbędzie się dnia 01.04.2023 r. (sobota) o godzinie 9.00 w sali sportowej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lelkowie.