Urząd Gminy w Lelkowie informuje, że dnia 18.02.2023r. w godzinach 13:00-22:00, na terenie gminy Lelkowo w okolicy miejscowości Piele, Zagaje, Grabowiec, będą przeprowadzone wspólne ćwiczenia żołnierzy 43 blp z Braniewa ze Strażą Graniczną.

Plan Działania Priorytetowego dla rejonu służbowego – gmina Lelkowo  w okresie od 01.02.2023r. do 31.07.2023r.

           Posterunek Policji w Pieniężnie Komendy Powiatowej Policji w Braniewie informuje, że realizuje plan priorytetowy dla rejonu służbowego – gminy Lelkowo w okresie od 01.02.2023r. do 31.07.2023r.

Celem planu jest wyeliminowanie zagrożenia gromadzenia się osób, spożywania alkoholu, zakłócania porządku, zaśmiecania oraz popełniania wskazanych wykroczeń w rejonie sklepu w miejscowości Głębock 48.

Uprzejmie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mając na uwadze bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców wsi oraz konieczność upowszechnienia wiedzy o zasadach bhp w gospodarstwie rolnym, organizuje XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci. Tegoroczna edycja naszego Konkursu została ogłoszona pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”.

Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza X edycję konkursu o Nagrodę im. prof. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych oraz propagowanie działań i rozwiązań przyczyniających się do zmniejszenia zagrożenia środowiska naturalnego oraz do jego ochrony.

Prof. Janina Wengris była znakomitym entomologiem oraz autorką dziesiątków publikacji  naukowych: rozpraw, doniesień i artykułów popularnonaukowych. Opracowała dwa filmy dokumentalne. Za wybitne osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej uhonorowana została licznymi odznaczeniami, takimi jak: Złoty Krzyż Zasługi (1952 r.), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1960 r.), Złota Odznaka Ligi Ochrony Przyrody (1963 r.), Złota Odznaka Zasłużonym  dla  Warmii  i  Mazur  (1969 r.) i Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978 r.).