Bezpłatne spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi, na którym zaprezentowane będą możliwości podniesienia kompetencji zawodowych.

Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2016 r. w godz. 10:00-12:30 w Elblągu w siedzibie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, ul. Skrzydlata 1

Warunki uczestnictwa:

W przypadku osób niepełnosprawnych prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz sprawną obsługę spotkania.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak ponosimy koszty jego organizacji, nawet za zgłoszone a niewykorzystane miejsca. Dlatego prosimy o poinformowanie o nieobecności na spotkaniu, pomimo wcześniejszej rejestracji i potwierdzenia uczestnictwa. Ta zasada przyczyni się do wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

Program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/1241/sroda-z-funduszami-dla-pracownikow-msp-planujacych-podniesienie-kompetencji-zawodowych