ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Lelkowo zaprasza uprawnionych mieszkańców
na zebranie wiejskie w sprawie
wyboru sołtysa, zastępcy sołtysa
i członków Rady Sołectwa

Ustala się następujące terminy zebrania:

MIEJSCOWOŚĆ

DATA

MIEJSCE ZEBRANIA

I
TERMIN

II TERMIN

KWIATKOWO

13.02.2019

(środa)

ŚWIETLICA

18:00

18:30

DĘBOWIEC

14.02.2019
(czwartek)

ŚWIETLICA

10:30

11:00

WYSZKOWO

15.02.2019

(piąte)

ŚWIETLICA

16:30

17:00

JACHOWO

18.02.2019
(poniedziałek)

AUTOBUS

10:00

10:30

LUTKOWO

18.02.2019
(poniedziałek)

AUTOBUS

11:00

11:30