OGŁOSZENIE
 

Wójt Gminy Lelkowo zaprasza wszystkich rolników na spotkanie informacyjne z Panem Bogdanem Danielukiem, pracownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Braniewie.

Tematem spotkania będą nowe wymogi wynikające ze zmiany ustawy o nawozach i nawożeniu (między innymi: plany nawozowe, dotacje do płyt, zbiorników, silosów, beczkowozów).

Spotkanie odbędzie się w Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie 8 lutego 2019 roku (piątek) o godzinie 11:00

                                                                                                                                                                                              WÓJT

                                                                                                                                                                                   Łukasz Skrzeszewski