Dot: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1320N dla zadania: Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu trasy przygranicznej Gronowo — Górowo Haweckie etap Grzędowo — Krzekoty, odc. Grzędowo - Lutkowo (od km 5 + 380 do km 8+ 915)"

Wykonawca, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA" Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informuje, o rozpoczęciu robót i wprowadzeniu organizacji ruchu na w/w zadaniu (zamknięcie odcinka drogi Grzędowo — Lutkowo) zgodnie z załączonym schematem. Planowany termin rozpoczęcia robót, wprowadzenia zmian organizacji ruchu 15.07.2019 r., a zmiana organizacji ruchu będzieobowiązywać do dnia 15.10.2019r.

Wprowadzona organizacja ruchu realizowana będzie dwu etapowo. Pierwszy etap robót to zamknięcie odcinka nr 1 Grzędowo — Lutkowo. Po realizacji robót odcinek będzie otwierany i udostępniany dla ruchu, a jednocześnie zamykany będzie odcinek nr 2 Lutkowo — Krzekoty. Zmiana organizacji ruchu i schematu oznakowania każdorazowa będzie poprzedzono informacją w formie pisemnej na 7 dni przed wprowadzeniem takiej zmiany.
Podczas zamknięcia odcinków drogi powiatowej nr 1320N ruch będzie się odbywał po wyznaczonych drogach objazdowych przez miejscowości Żelazna Góra, Jarocin, Jachowo i Zagaje zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na czas robót.

Wykonawca, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TUGA” Spółka z o.o. w Nowym Dworze Gdańskim informują, o rozpoczęciu robót i wprowadzeniu organizacji ruchu na w/w zadaniu (zamknięcie odcinka drogi Krzekoty – Lutkowo) zgodnie z załączonym schematem.

Planowany termin rozpoczęcia robót, wprowadzenia zmian organizacji ruchu: 11.07.2019 r.

Zmiana organizacji ruchu będzie obowiązywać do dnia 15.10.2019r.

mapkaobjazd1

mapkaobjazd2

0002

0003

Załączniki:  Schemat 1

                  Schemat 2

                  Schemat 3

                  Schemat 4