Do 27 lipca br., do właściwego przedsiębiorstwa energetycznego, należy złożyć oświadczenie ws. uprawnień do niższych cen prądu!

Znowelizowana ustawa w sprawie cen prądu wprowadziła nowy obowiązek – podmioty uprawnione do zamrożonych cen energii elektrycznej muszą złożyć w tej sprawie oświadczenie. Uprawnieni do zniżek są odbiorcy końcowi energii elektrycznej, którzy są mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorstwami, szpitalami, jednostkami sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe. Oświadczenie (wzór w załączniku do posta) składa się do przedsiębiorstwa energetycznego, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Pozostałym odbiorcom końcowym, tj. średnim i dużym przedsiębiorcom, ustawa umożliwia ubieganie się o udzielenie pomocy de minimis za II półrocze 2019 r.

 

załączniki:  OŚWIADCZENIE ODBIORCY KOŃCOWEGO ENERGII ELEKTRYCZNEJ