Warminsko - Mazurski Oddział Okręgowy PCK przypomina co należy wrzucać a co nie do pojemników do zbiórki odzieży używanej ze znakiem PCK

 pojemniki info