Informujemy o utrudnieniach w przejeździe na odcinku drogi Piele - Grabowiec w obu kierunkach. Utrudnienia będą występować w dniach 21-22 listopada pomiędzy 7:00 a 18:00 w związku z nakładaniem nowej nawierzchni bitumicznej.

 utrudnienie w ruchu