Swoje święto obchodzili pracownicy socjalni.

Ich zawód to niesienie pomocy tym, którzy z różnych powodów znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Wymaga odporności psychicznej, przy jednoczesnej empatii, odwagi w podejmowaniu decyzji i umiejętności pracy w środowiskach często niebezpiecznych dla nich samych, bo dotkniętych przemocą i uzależnieniami. Pracownik socjalny bywa przewodnikiem, opiekunem, doradcą mobilizującym do podjęcia działań i wyjścia z trudnej sytuacji. Dziękując za codzienną walkę o zachowanie godności drugiego człowieka, Wójt Gminy Lelkowo Łukasz Skrzeszewski spotkał się z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej życząc zdrowia, optymizmu i satysfakcji z wykonywania swojej pracy.

.

78228833 497199884338321 7908448544845987840 n