INFORMACJA

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r., od 15 czerwca br. Urząd Gminy w Lelkowie  przywraca bezpośrednią obsługę interesantów, z zachowaniem wszelkich wymogów sanitarnych.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów.

Przed wejściem na teren Urzędu Gminy Lelkowo należy zdezynfekować dłonie, ponadto należy zachować 2-metrową odległość od drugiej osoby i obowiązkowo zasłaniać nos i usta.

Jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia, prosimy o powstrzymywanie się od wizyt w Urzędzie.

Powyższe, wynika z §14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 964 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875).

 

budynek Urzedu Gminy