Informacje dotyczące kąpielisk - zachęcamy do zapoznania się z zaleceniami dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce.

do pobrania → Zalecenia GIS

Źródło: Serwis kąpieliskowy