Gmina Lelkowo realizuje projekt pod nazwą Akademia Kompetencji Cyfrowych dla Mieszkańców Gminy Lelkowo współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano cykl bezpłatnych szkoleń informatycznych dla mieszkańców Gminy Lelkowo, którzy ukończyli 25 rok życia, w tym również emerytów i osób aktywnych zawodowo. Szkolenia mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie umiejętności informatycznych, komunikacyjnych, korzystania z usług publicznych, czyli - jak wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność jego działania w codziennym życiu.

Dlatego, stawiając na rozwój i edukację mieszkańców, Gmina Lelkowo zaplanowała szkolenia o tematyce

  • Rodzic w Internecie
  • Mój biznes w sieci
  • Rolnik w sieci
  • Kultura w sieci

Szkolenia będą odbywały się w dogodnych dla Państwa terminach  (np. 2/3 spotkania po 4/6 godzin w okresie od grudnia 2019 do końca kwietnia 2020).

Zgłoszenia przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Gminy lub  Gminnym Centrum Kultury w godzinach pracy. Wybór uczestników będzie odbywał się na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
Więcej informacji pod numerem telefonu 55 244 81 83

Akademia Kompetencji Cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko – mazurskiego, podlaskiego. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3.1 „ Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

 

logo ue           akademia kompetencji cyfrowych logo

 

 WIZUALIZACJA 3 FWZR plakat PWMP 2

 

 WIZUALIZACJA 3 FWZR ulotka PWMP 2