OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Lelkowo
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie likwidacji Urzędu Stanu Cywilnego w Lelkowie.


        Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21 z późn. zm.) oraz  Uchwały Nr XXI/117/2020 Rady Gminy Lelkowo z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie likwidacji Urzędu Stanu Cywilnego w Lelkowie zapraszam mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach w przedmiocie:
 

likwidacji Urzędu Stanu Cywilnego w Lelkowie
 

Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez wyrażenie pisemnej opinii na formularzu konsultacyjnym. Formularz  dostępny jest:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.bip.uglelkowo.pl);

b) na stronie internetowej Urzędu Gminy Lelkowo (www.uglelkowo.pl)

c) w sekretariacie Urzędu Gminy w Lelkowie, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lelkowie.
 

Uwagi i opinie można zgłaszać w terminie: od 29 września 2020 r. do 13 października 2020 r.:

a) drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w Lelkowie; Lelkowo 21; 14-521 Lelkowo,

c) bezpośrednio do Sekretarz Gminy Lelkowo, pok. 8, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Lelkowie.

O terminie decyduje data wpłynięcia opinii do Urzędu Gminy.

Opinie i uwagi złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Komórka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Sekretarz Gminy Lelkowo
tel. 55 244 81 83.

WÓJT GMINY LELKOWO

Łukasz Skrzeszewski  

Załączniki: