Urząd Gminy Lelkowo informuje, iż  wypłata dodatku osłonowego dla osób, które złożyły wnioski w terminie  do dnia 31 stycznia 2022r. nastąpi 31 marca 2022r., w Kasie Urzędu i na konta bankowe.

 grafika Rzadowa tarcza Antyinflacyjna 16x9 1