Obywatelom Ukrainy, którzy wjechali legalnie z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i chcą pozostać w Polsce, Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie przyznawał i wypłacał świadczenia dla rodziny, tj.:

 • świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500+, tzw. 500+,
 • rodzinny kapitał opiekuńczy, tzw. RKO
 • dofinansowanie pobytu w żłobku

Niezbędne dane do złożenia wniosku do ZUS:

 • zaświadczenie o nadaniu polskiego identyfikatora PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,
 • adres mailowy osoby,
 • polski numer telefonu,
 • numer rachunku bankowego w Polsce
 • paszporty – wnioskodawcy i dziecka – lub inny dokument tożsamości, na podstawie których przekroczono granicę (jeśli jest)
 • orzeczenie polskiego sądu, jeśli wnioskodawca jest opiekunem tymczasowym,
 • dokument potwierdzający o sprawowaniu pieczy zastępczej nad dzieckiem, jeśli jest taka sytuacja,
 • dokument potwierdzający legalność pobytu wnioskodawcy i dostęp do rynku pracy w Polsce, jeśli przybycie do Polski jest przed 24 lutego 2022 r.

Plakat Ukraina 1