W Zespole Szkół w Lelkowie odbył się I Szkolny Turniej Szachowy "Lis szachownicy". Celem turnieju była popularyzacja gry w szachy w środowisku lokalnym, podniesienie poziomu gry, rozwój intelektualny dzieci i młodzieży, propagowanie zasad fair-play, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Do rozgrywek zgłosiło się 4 uczniów z klasy V szkoły podstawowej oraz 3 z gimnazjum. Organizacją konkursu zajęli się nauczyciele wychowania fizycznego, dyrekcja oraz 3- osobowa grupa wolontariuszy z klasy V. Zawodnikom zapewniono profesjonalne szachy oraz zegary. Rozgrywki odbyły się 1 grudnia 2016r w godzinach 9.00- 11.30 w czytelni. W turnieju obowiązywały zasady Polskiego Związku Szachowego, natomiast rundy rozgrywano systemem szwajcarskim. Kwestie sporne rozstrzygał sędzia główny pan Stanisław Dworak.

Uczestnicy turnieju: Karolina Bartczak, Natalia Frankowska, Martyna Gnes, Arek Seneczko, Arek Wewersajtys, Mateusz Wójcicki, Sebastian Jarka.

Organizatorzy z klasy V: Szymon Urawski, Joanna Klisz, Kornelia Sempowicz.

Po emocjonujących rozgrywkach zwycięzcą został Sebastian Jarka uczeń klasy III gimnazjum, miejsce II zajął Mateusz Wójcicki klasa III gimnazjum, miejsce III Arkadiusz Seneczko klasa V szkoły podstawowej.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Organizatorzy