Pasowanie na ucznia to ważne wydarzenie w życiu każdego pierwszoklasisty. Uczniowie z ogromnym zaangażowaniem przygotowywali się do tej uroczystości ucząc się wierszy, piosenek oraz gry na instrumentach. 25 listopada w SP w Lelkowie od samego rana panowała wyjątkowa atmosfera .

Uczniowie ubrani w galowe stroje, piękna dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłośniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszoklasistów wypadło jak najlepiej. Wreszcie nadszedł moment rozpoczęcia. Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego powitała Wójta Gminy Lelkowo Stanisława Popiela, Dyrekcję Zespołu Szkół, przybyłych rodziców oraz wszystkich uczniów. W odświętnych strojach ,w biretkach na głowach pierwszacy zaprezentowali program artystyczny oraz wzięli udział w konkurencjach sportowych przygotowanych przez szóstoklasistów.

Punktem kulminacyjnym ceremonii było oczywiście ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała p. dyrektor Iwona Chojecka. Złożyła też życzenia wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy. Do życzeń dołączył się p. wójt oraz rodzice. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki i udały się wraz z zaproszonymi gośćmi na poczęstunek.

Irena Bagan