22 grudnia 2016 r. w Zespole Szkół w Lelkowie odbyła się Wigilia szkolna z udziałem dzieci przedszkolnych, uczniów, zaproszonych gości – przewodniczącej Rady Rodziców pani Joanny Bujko, przedstawiciela SG majora Andrzeja Kolasy, przedstawiciela nadleśnictwa Zaporowo pana Antoniego Czyża, dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Na tą uroczystość pani Halina Sutkowy z pomocą siostry Julii wykonała świąteczną scenografię.

Na początku ksiądz proboszcz Piotr Piasecki odczytał fragment Ewangelii i złożył życzenia świąteczne. Część artystyczną rozpoczęły przedszkolaki z klasy zerowej pod kierunkiem pani Katarzyny Kiełek, nawiązując w programie do tradycji bożonarodzeniowych. Gimnazjaliści z ks. Piotrem śpiewali kolędy, a uczniowie przygotowani przez z siostrę Julię kolędowali w języku ukraińskim. Dzieci z kl. II i kl. III uczęszczający na zajęcia artystyczne rozwijające zainteresowania uczniów „Jestem artystą” prowadzone przez panią Annę Rutkowską i panią Irenę Bagan recytowały wiersze o tematyce świątecznej oraz zagrały na Bum Bum Rurkach kolędę „Lulajże Jezuniu”. Dzieci wykonały również układy taneczne do kolędy i do piosenki pt. „Alleluja” pięknie zaśpiewanej przez Natalię Beredę uczennicę z klasy czwartej. Uczniowie uczęszczający na zajęcia pozalekcyjne pod kierunkiem pani Katarzyny Ogiela-Kazakiewicz  zatańczyli zumbę.

Kończąc spotkanie dyrektor pani Iwona Chojecka podziękowała organizatorom za przygotowanie uroczystości, złożyła zgromadzonym serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne i dla wszystkich klas wręczyła słodkie upominki.

Po ogólnej uroczystości wszyscy zgromadzeni przeszli do odświętnie udekorowanych sal, gdzie dzielili się opłatkami, składali życzenia oraz próbowali różnych potraw ze świątecznie nakrytych stołów.

Irena Sołoducha