Dnia 18 listopada 2016 r. w Szkole Podstawowej w Zagajach odbyła się uroczystość „Pasowania na ucznia klasy pierwszej”. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy pierwszej odwiedziły cztery krainy: mądrości, miłości, pracy oraz śpiewu i tańca. Doskonale poradziły sobie z rozwiązaniem wielu zadań, w których wykazały się wiedzą, pracowitością i muzykalnością.

Puntem kulminacyjnym uroczystości było ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonała Pani dyrektor Halina Stechnacz - Buśko. Na pamiątkę tego ważnego dnia dzieci otrzymały od wychowawczyni dyplomy. W uroczystości, oprócz uczniów klas O, II, III, nauczycieli i zaproszonych rodziców wziął udział Wójt Gminy Lelkowo Pan Stanisław Popiel, który złożył pierwszakom gorące gratulacje i życzył wielu sukcesów w dalszym zdobywaniu wiedzy. Do życzeń dołączyli się również rodzice.Na zakończenie dzieci otrzymały upominki, zrobiono pamiątkowe zdjęcie i pierwszoklasiści udali się do klasy na poczęstunek przygotowany przez rodziców. Ten dzień na długo zostanie pierwszakom w pamięci.