Dnia 24 maja 2019r. mieliśmy przyjemność uczestniczyć w VI Edycji Terenowego konkursu wiedzy przyrodniczo –leśnej „Mistrzowie Wiedzy Leśnej'' , którą organizowało Nadleśnictwo Orneta. Nasi uczniowie : Antonina Rutkowska kl. IV, Emilia Sempowicz kl. V, Przemysław Urawski kl. V, Natalia Bereda kl. VI  pod opieką Pani Dyrektor Iwony Chojeckiej godnie reprezentowali szkołę zajmując czwarte miejsce. Konkurencje dotyczyły wiedzy naukowej i sprawności fizycznej w zakresie:

Wiedza naukowa

→ Struktury organizacyjnej Lasów Państwowych;

→ Pomiaru drzew i drewna wielko i średniowymiarowego;

→ Rozpoznawania owadów leśnych; 

→ Rozpoznawania narzędzi i urządzeń służących do pracy w lesie;

→ Rozpoznawania drzew i krzewów leśnych oraz ich nasion i owoców oraz grzybów i roślin zielnych występujących w lasach;

→ Form ochrony przyrody i ekologii,

→ Bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej ekosystemów leśnych;

→ Rozpoznawania zwierząt leśnych

→ Gwary łowieckiej

→ Rozpoznawania głosów zwierząt

 

Konkurencje sprawnościowe:

→ Strzelanie z wiatrówki,

→ Trafianie piłką do celu,

→ Gra w kręgle (MOLKKY),

→ Rzut ringiem do celu,

→ Rzut woreczkiem do celu.

 

           W czasie zdobywania i poszerzania wiedzy leśnej towarzyszyła miła atmosfera i dobra zabawa. Uczniowie otrzymali atrakcyjne nagrody.