29 maja 2019r. w Gminnym Centrum Kultury w Lelkowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Matki, którą poprowadziła Pani Dyrektor Ewa Żuryło i Aleksandra Rubacha .

Przybyli goście w miłej atmosferze, przy słodkim poczęstunku obejrzeli przygotowany na tę okazję piękny program artystyczny. Zebrani wysłuchali również życzeń Wójta Gminy Lelkowo Pana Łukasza Skrzeszewskiego.

W programie artystycznym „ Kocham Cię mamo” wystąpiły dzieci z zerówki przygotowane przez Panią Katarzynę Kiełek .

Jako drugie wystąpiły Lelkiwskie Wesołuszki podopieczne Pana Mychajła Semotiuka.

Program artystyczny zakończył montaż słowno – muzyczny w wykonaniu dzieci i młodzież reprezentujące Gminne Centrum Kultury w Lelkowie przygotowane przez panią Dorotę Wieczorek

i Ryszarda Starucha .

Składamy serdeczne podziękowania pani Irenie Sołoducha, Alicji Poźniak, Katarzynie Wieczorek, Marzenie Melerskiej i Jolancie Wasiuta za zaangażowanie się w przygotowanie poczęstunku .