Dnia 6 czerwca br. uczniowie klas III-VI Szkoły Podstawowej w Zagajach, sprzątali  cmentarz w Bieńkowie i zapalili znicze na grobach byłych pracowników szkoły. Do akcji włączyli się również rodzice, którzy zakupili znicze, zaopatrzyli dzieci w narzędzia do sprzątania oraz czynnie pomagali w sprzątaniu.  

SP Zagaje