W trakcie ferii zimowych uczniowie Szkoły Podstawowej w Lelkowie wzięli udział w akcji „Zimowe Ptakoliczenie 2016”. Obserwacje ptaków są jednym z działań organizowanych w ramach uczestnictwa w programie „Przyroda wokół nas – Ptaki” prowadzonego przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

29 stycznia uczniowie klasy II i III wraz z organizatorami p. Anną Andrejuk –Klufas, p. Anna Rutkowską i zaproszonymi gośćmi włączyli się w ogólnopolską akcję obserwacji ptaków. Rozpoczęto zajęciami edukacyjnymi, które poprowadził p. Antoni Czyż - specjalista do spraw ochrony przyrody i edukacji przyrodniczo-leśnej. Przedstawiciel nadleśnictwa Zaporowo opowiadał uczniom ciekawostki na temat ptaków zimujących na naszych terenach.

Po części edukacyjnej uczniowie wraz z organizatorami i zaproszonymi gośćmi wyruszyli na wycieczkę w celu obserwacji i przeliczania zimowych mieszkańców naszych okolic. Obserwatorzy przemierzyli wyznaczoną trasę zaopatrzeni w lornetki i przewodniki. Odnotowano 12 gatunków ptaków. Najliczniej podobnie jak w ubiegłym roku występowały wróble. Wyniki obserwacji zostały przesłane do koordynatora akcji i będą stanowiły materiał służący ornitologom w bliższym poznaniu najczęściej spotykanych zimą gatunków ptaków.

Po powrocie do szkoły uczniowie rozwiązywali krzyżówki, kolorowali ilustracje przedstawiające różne gatunki ptaków i wykonywali inne zadania podczas których mogli wykazać się wiedzą na temat „podniebnych przyjaciół”. Podczas poczęstunku przygotowanego przez Wojskowe Koło Łowieckie „Łoś” z Olsztyna wszyscy dzielili się wrażeniami ze wspólnych obserwacji. Mimo braku śniegu nasi uczniowie ciekawie i aktywnie spędzili jeden z dni zimowego wypoczynku.

Organizatorzy